Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Ένα νέο στοιχείο στον περιοδικό πίνακα

Το νέο στοιχείο 112
Πηγές στοιχείων : BBC, David Darling.

Δεν υπάρχουν σχόλια: