Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Κβαντικά όντα στο εργαστήριο

Πηγή στοιχείων : New Scientist.

Δεν υπάρχουν σχόλια: