Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Η πρώτη σύγκρουση πρωτονίων στο LHC

Το γεγονός ALICE
Πηγή στοιχείων : Science daily, CERN.

Δεν υπάρχουν σχόλια: